Posedovanje sistema za video nadzor donosi brojne prednosti:
·    Sveobuhvatan pregled situacije unutar i oko objekata
·    Prevencija i odrzavanje potencijalnih pocinilaca
·    Trajno sacuvani snimci incidenta kao dokazni materijal
·    Automatsko alarmiranje

Za ostale informacije kontaktirajte nas na 069/212-5553
DONET© - 2015
Video nadzor predstavlja elektronski sistem za nadgledanje i snimanje situacija na nekom prostoru i prenos signala sa kamera na predefinisanu lokaciju.Arhiviranje video informacija o bezbednosnom statusu šticenog objekta.


  • Pristup video nadzoru preko vešeg laptop-a , mobilnog telefona ili kompjutera.